Bilgilendirme Resimleri
YAYIN PANOSU
above_clouds_by_themj2

Ekosistem Nedir?

Canlıların cansızlar ile birlikte oluşturduğu kendi kendine yetebilen doğa parçasına ekosistem adı verilmektedir.Ekosistemdeki en önemli olay ise enerji akışının sürekli olarak devam edebilmesidir yani sistem sürekli döngü halindedir.Ekosistem Canlı ve Cansız Faktörler olarak 2 farklı canlıları etkileyen faktörler bulunmaktadır.Bunları aşağıdaki resimde görebilirsiniz.(Resim 1.1.0) Abiyotik Faktörler Canlıları Nasıl Etkiler? Canlıların yaşamlarının herhangi bir evresinde doğrudan veya dolaylı etkileyen faktörler ekolojik faktörler olarak adlandırılmaktadır.Önceki resimdede gördüğünüz gibi ekolojik faktörler 2 ye ayrılmaktadır ve ilk faktör olarak abiyotik yani cansız faktörleri inceleyeceğiz. İklim;Sıcaklık,yağış ve kuraklık gibi etmenler iklimin ana öğeleridir ve canlı yaşamını büyük ölçede etkileyen faktörlerdir.Bu yüzden sıcaklık canlıların dağılışı,yaşam alanlarını etkilemektedir çünkü her canlı,canlılığını sürdürebilmek için farklı sıcaklıktaki bölgelerde yaşamayı tercih ederler ve böylece ekosistem oluştururlar. Sıcaklık;Sıcaklık ikilim başlığındada görüldüğü gibi canlıların dağılımında en büyük etkenlerdendir.Örnek verece olursak ekvator bölgelerinde bulunan amazon ormanlar gibi birçok orman sıcaklık faktörü ile meydana gelmiştir ve içlerinde genellikle ekvotoral iklime göre yaşamını sürdüren canlılar bulunur. […]

Kasım 25, 2012 Nedir?